Bestuur STE

LogoSTEmedium

VoorzitterSecretarisPenningmeester
Peter Gerritsen (jr.) Engelien GerritsenBennie Willemsen
Tel: (0316) 33 15 93Tel (0316) 33 36 38Tel: (0316) 52 75 03
E-mail voorzitter STE E-mail secretaris STEE-mail penningmeester STE

Destijds is in een ledenvergadering gekozen voor de constructie met een stichting om daarmee de financiering van het nieuwe park mogelijk te maken zonder grote consequenties voor de contributie. Hiertoe is Stichting Tennispark Einstein (STE) opgericht. De stichting is verantwoordelijk voor het park en het beheer hiervan. Er is een erfpachtconstructie voor de duur van dertig jaar. Meer informatie vindt u in de “Statuten STE” aan het einde van dit artikel.

Statuten Stichting Tennispark Einstein