De vereniging

De organisatie van de vereniging kent een bestuur en is opgebouwd uit verschillende afdelingen waarbinnen één of meerdere commissies in actief zijn. De afdelingen en commissies opereren  conform de binnen het Bestuur vastgestelde beleidskaders.