Public Relations

Informatie over PR:

Vanaf 2017 kennen we een digitale nieuwsbrief. Deze komt ongeveer acht keer per jaar uit.

Vrijwilligers voor PR:
Natuurlijk kan er nog veel meer aan public relations gebeuren. Denkt u maar eens aan publicaties in kranten, contacten met radio en eventueel tv Gelderland en aan activiteiten gericht op niet-leden. Wij kunnen uw hulp daar goed bij gebruiken. Neem contact op, dan kunnen we samen de PR verder vormgeven.