Tennisbanen

Gebruik van de tennisbanen.

Gedurende de winter kan er een periode zijn, dat er niet getennist kan worden.
We willen er op aandringen dat iedereen zich houdt aan de aanwijzingen op het park. Als is aangegeven dat er niet mag worden gespeeld, doe dit dan ook niet!
Als op een verkeerde manier gedurende de onderhoudsperiode toch gebruik van de baan wordt gemaakt, kan de baan zelfs met één keer spelen volledig kapot worden gelopen.
We hopen dat een ieder zich in het belang van ons allen aan de aanwijzingen zal houden, zodat we nog jaren plezier van onze mooie banen zullen hebben.