Lid worden

Informatie over het lidmaatschap:

Als u lid wilt worden van onze vereniging dient u het aanmeldingsformulier,  onder aan deze pagina ,  in te vullen. Je (en indien je jonger bent dan 18 jaar je ouders) wordt dan benaderd voor het maken van een afspraak.

De contributie bedraagt per 1 januari 2017 € 14,– per maand (€ 168,00 per jaar). Voor jeugdleden ( tot 18 jaar) geldt een contributie van 50% van dat  bedrag. Bij toetreding tot de vereniging zal dit bedrag naar evenredigheid worden berekend. De mogelijkheid bestaat om het bedrag per kwartaal, per half jaar of per jaar te betalen.

Om toegang tot het park te krijgen wordt een toegangspasje verstrekt. Hiervoor moet een borg van € 15,00 worden betaald, welk bedrag gelijk met de eerste inning van de contributie van de bankrekening afgeschreven zal worden.

Opzeggen van het lidmaatschap kan slechts schriftelijk of per e-mail geschieden voor het einde van het verenigingsjaar met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken (dus vóór 15 december). Bij inlevering van het toegangspasje wordt de borg teruggegeven.

Tevens bestaat de mogelijkheid om lid te worden (of te blijven) van de vereniging zonder te tennissen. Men kan dan wel meedoen aan andere activiteiten, zoals wandelen, fietsen e.d.  Hiervoor is men een contributiebedrag van € 25,00 per jaar verschuldigd.

Om lid te worden kan  hier het inschrijfformulier worden gedownload. Na invullen en ondertekenen van de machtiging voor de incasso graag opsturen naar de secretaris van de vereniging.

Aanmeldingsformulier_doorlopende machtiging apr. 2014

Contactpersoon en opvang nieuwe leden

Het kan zijn dat nieuwe leden behoefte hebben aan een tennispartner.  Eventueel kunnen wij in die behoefte voorzien.
Enkele leden van TVR zijn bereid gevonden om samen  met het nieuwe lid of leden te gaan tennissen. De bedoeling is om de nieuwe leden op deze wijze kennis te laten maken met het reilen en zeilen van onze vereniging. Voor alle duidelijk, het tennisniveau speelt daarbij geen rol. Ook als u bijvoorbeeld tennisles hebt en u wilt daarna ook nog oefenen en u hebt geen partner, bel dan even met de “contactpersoon nieuwe leden”.  Naast Hans Berkenfeldt is dat Frans Kersten.