AED

welkomAED, Automatische Externe Defibrillator

In de ledenvergadering, begin 2012, is afgesproken, dat we inspanningen zouden verrichten om een aantal leden een AED-training te laten volgen. Ook is besloten dat we ofwel zelf een AED-apparaat aan zullen schaffen, ofwel medegebruik maken van de AED van de buurvereniging TVZ.
Met TVZ hebben we de afspraak gemaakt, dat wij van hun apparaat gebruik kunnen maken. Dit hangt in de herenkleedkamer.
Het gebouw van de buren is, als wij spelen, nagenoeg altijd open.
Voor het geval het pand bij de buren gesloten is, hebben wij de beschikking over een sleutel.

Periodiek wordt er een herhalingscursus gegeven.Tot slot is het van belang dat, hoewel we inmiddels veel leden hebben die kunnen reanimeren, er nog een aantal bij komen.
Je kunt je melden bij de secretaris.

Lijst van gecertificeerde hulpverleners TVR
                              

Onderstaande leden in januari 2019 een cursus reanimatie en bediening van de AED gevolgd. De trainingen zijn gegeven door Petra Wienholts EHBO Wehl e.o.
Arda van Leeuwen
Wim van Leeuwen
Bert Bruning
Leontine in ’t Velt
Simon Bossers
Maria Slag
Hans Versteegen
Jenne Holman
Henk de Reus.